1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów Kancelarii

  2. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Janiszewska. 

Możesz się z skontaktować ze mną w następujący sposób:

  • - listownie na adres: ul. Tadeusz Kościuszki 41/47 lok. 20, 87-100 Toruń

- e-mail: anna@adwokacijj.pl

- telefonicznie: 531546686

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

- wykonać umowę zlecenia pomocy prawnej,

- dochodzić roszczeń na Twoją rzecz,

- podać dane osobowe organom ochrony prawnej wtedy, gdy jest to niezbędne przy poszczególnych czynnościach procesowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 pkt.b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO),

niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),

szczególne przepisy prawa, w szczególności kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego i kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujące konieczność podania danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. c i art. 9 ust.2 pkt. g RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy zlecenia oraz przez okres 1 roku po wykonaniu umowy.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

sądom i innym organom ochrony prawnej, adresatom korespondencji przedprocesowej i pism upominawczych, podmiotom, którym Kancelaria powierzyła przetwarzanie danych osobowych (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt. 1 powyżej)

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny i nasz adres e-mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.